UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek, 23 Lipca 2018, Imieniny: Brygidy, Apolinarego, Bogny

Ułatwienia dostępu

Animacja

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Baner o rewitalizacji

Treść strony

Oświadczenie burmistrza miasta

Jako Burmistrz Miasta pragnę odnieść się w kilku słowach do  sytuacji związanej z uchwaleniem budżetu gminy Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok. Chcę przypomnieć, że w III kwartale 2017 roku zwróciłem się do wszystkich radnych Rady Miasta o przedstawienie propozycji inwestycyjnych celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu na 2018 r. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwym przyjęciem i szerokim odzewem ze strony radnych. Konstruując ostateczny projekt budżetu, 95% z przedstawionych przez radnych propozycji zostało w nim ujętych, celem podjęcia ich realizacji w bieżącym roku.

Tym większe zdumienie budzi  fakt, że budżet na 2018 r. został przyjęty tylko czterema głosami „za”, a pozostali radni poprzez wstrzymanie się od głosu niejako sami zdystansowali się od własnych propozycji wniesionych wcześniej. W szczególności zaskakująca jest wypowiedź prasowa radnego Piotra Irli, że w przeciwieństwie do ubiegłorocznej uchwały budżetowej, w roku 2018 daje on Burmistrzowi mandat do wykonywania rzekomo jego  autorskiego budżetu, podczas gdy budżet ten składa się (w części dotyczącej zamierzeń inwestycyjnych) w przygniatającej części z propozycji samych radnych. Należy przypomnieć i podkreślić, że budżet 2017 w części dotyczącej planów i zamierzeń inwestycyjnych został znacząco zmieniony głosami i propozycjami grupy radnych opozycyjnych wobec Burmistrza, przez co na półkę odłożone zostały kompletne i przygotowane do szybkiej realizacji ważne działania inwestycyjne. Za wszelką cenę forsowano zaś uwzględnienie w budżecie inwestycji całkowicie nieprzygotowanych (projektowo bądź wykonawczo).

Odnosząc się jednocześnie do twierdzeń Przewodniczącego Rady Miasta Pana Zbigniewa Sienkiewicza na temat rzekomo wzrastającego „kilkukrotnie i w sposób niekontrolowany” deficytu budżetowego Miasta Rawa Mazowiecka, pragnę wyraźnie zaznaczyć, że opinie takie są absolutnie bezzasadne i nieuprawnione w kontekście rzeczywistego stanu finansów publicznych Miasta.

Wskazać należy, że w przywoływanych wypowiedziach nie odróżnia się w sposób poprawny dwóch pojęć z zakresu finansów publicznych, to jest „deficytu budżetowego” oraz „długu”. Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w danym roku budżetowym, określona w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy, natomiast dług miasta to stan wieloletnich zobowiązań finansowych i całe aktualne zadłużenie miasta wynikające m.in. z wszystkich poprzednich budżetów rocznych (w tym tych z deficytem).

Od początku bieżącej kadencji powziąłem zdecydowane działania mające na celu ograniczenie narosłego przez wiele ubiegłych lat długu Miasta. Podjąłem szereg akcji mających na celu ograniczenie nadmiernych wydatków oraz uzyskanie dodatkowych przychodów budżetowych, mając również na względzie konieczność zapewnienia odpowiednich środków finansowych na planowaną w najbliższych latach rewitalizację miasta.  Budżety na pierwsze lata mojej kadencji, tj. na lata 2015 i 2016 przygotowane zostały jako budżety zrównoważone (2015 r. – deficyt tylko 99 tys., 2016 r. – nadwyżka 2.185 tys.), co pozwoliło na zmniejszenie rzeczywistego długu gminy z poziomu prawie 50% na koniec 2014 r. do poziomu 37% na koniec 2017 r. (kwota długu na koniec roku w stosunku do dochodów w procentach).

Zaakcentować i podkreślić  należy, że wszystkie działania mające na celu zmniejszenie długu Miasta realizowane były bez jakiejkolwiek szkody bądź uszczerbku dla planowanych w tym okresie działań inwestycyjnych, które były na bieżąco podejmowane i prowadzone.

Dariusz Misztal
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7
Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
kampania "Czad i Ogień. Obudź czujność"
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.