UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 27 Czerwca 2017, Imieniny: Cyryla, Władysława, Maryli

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Program Ograniczania Niskiej Emisji »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

Baner o rewitalizacji

Treść strony

Informacja uzupełniająca do Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Informacja uzupełniająca do Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków do WFOŚiGW, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przedłuża termin przyjmowania Państwa deklaracji do dnia 27 marca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, okres kwalifikowalności kosztów będzie liczony od daty zawarcia umowy pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a WFOŚiGW do dnia 30 września 2018 r.

Uwaga!

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy wniosków osób, które wcześniej składały deklarację do programu „KAWKA” i zostały ujęte we wniosku Urzędu Miasta o dofinansowanie złożonym do WFOŚiGW w Łodzi w roku 2015, będą mogły rozliczać wydatki kwalifikowane poniesione w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018 r.

Dotyczy to również zadań zakończonych.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami o możliwości pozyskania przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej dofinansowania na modernizację lokalnych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji prosimy osoby zainteresowane o składanie wypełnionych deklaracji do biura podawczego Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5.

Program Ograniczania Niskiej Emisji cz. I

Miasto Rawa Mazowiecka przystąpiło do Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wnioskodawcą i koordynatorem programu będzie Urząd Miasta.

Beneficjentami końcowymi: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Szczegóły programu dostępne są na stronie:

http://www.wfosigw.lodz.pl/jednostki_samorzadu_terytorialnego_i_pozostale_podmioty.php

Bardzo prosimy o zapoznanie się z programem oraz deklaracją i przygotowanie się do naboru, który zostanie niebawem ogłoszony.

Baner

Baner Budżet Obywatelski

Banery

kampania "Czad i Ogień. Obudź czujność"
Podatki lokalne na 2017 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.