UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 27 Maja 2018, Imieniny: Jana, Magdaleny, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Program Ograniczania Niskiej Emisji »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

baner Dni Rawa Mazowieckiej 2018

Treść strony

Zaostrzenie przepisów dla użytkowników pieców na paliwa stałe

images

pobrane

 

Zaostrzenie przepisów dla użytkowników pieców na paliwa stałe

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji informuję, iż z dniem 1 maja 2018 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

Osoby realizujące Program Ograniczania Niskiej Emisji wymieniające kotłownie węglowe na kotły c.o. opalane paliwami stałymi, tj. biomasa (pellet) i ekogroszek dotychczas zobowiązane były do posiadania certyfikatu nowego kotła klasy 5, natomiast w związku ze zmianą przepisów, do kompletu dokumentów rozliczeniowych przypadku kotłów których pierwsze uruchomienie w miejscu użytkowania nastąpi po 30 kwietnia 2018 r. będą musiały posiadać certyfikat klasy 5 oraz certyfikat „Ekoprojektu”.

NOWE KOTŁY NIEPOSIADAJĄCE CERTYFIKATU KLASY 5 ORAZ CERTYFIKATU „EKOPROJEKTU” NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYMAGAŃ KONIECZNYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI !!!

Certyfikat klasy 5 – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 5000 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Certyfikat „Ekoprojektu” – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 209/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Z pełną treścią ww. uchwały można zapoznać się na stronie http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/4549/

Nie będzie można również spalać paliw najgorszej jakości, czyli:

  • w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji, m.in. dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia.

  • autor: Karolina Gawot, data: 2018-04-19

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7
Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
kampania "Czad i Ogień. Obudź czujność"
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.