UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 16 Stycznia 2018, Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Spraw Obywatelskich »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Baner o rewitalizacji

Podmenu

Treść strony

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

 

p.o. Naczelnika Wydziału – Marzena Kosmala

 

tel. 46 8142180, kom. 501052725

 

Plac Marszałka Piłsudskiego 5, pok. Nr 3.

 


Wydział obsługuje interesantów w zakresie załatwiania spraw:

 

Ewidencji ludności i dowodów osobistych:


 Agnieszka Piotrowska

 Paweł Matysiaktel. 46 8142180,  e-mail wybory@rawamazowiecka.pl 

ul.Plac Marszałka Piłsudskiego 5,pokój nr 3.

 

1. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy ponad trzy miesiące i zgłoszeń wymeldowania z tych pobytów, zgłoszeń zameldowania i wymeldowania cudzoziemców, zameldowania noworodków na podstawie aktów urodzenia, oraz wymeldowanie osób zmarłych na podstawie aktów zgonu.
2. udzielanie informacji adresowych osobom fizycznym i prawnym
3. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisu wyborców osób uprawnionych do głosowania, udostępnianie rejestru i spisu wyborców na wniosek interesanta.
4. prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek strony lub z urzędu, oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie
5. przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego, oraz   wydawanie dowodów osobistych.
6. wydawanie poświadczeń zameldowania i wymeldowania
7. wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

 

 Sławomir Stafisz

tel. 46 8142339, kom.781700508, e-mail kryzys@rawamazowiecka.pl

Plac Marszałka Piłsudskiego 4,pokój nr 9.

 

w zakresie spraw obronnych :
 

  1.  realizacja zadań związanych z  rejestracją osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
  2. przygotowanie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta i udział w jej prowadzeniu,
  3. wykonywanie czynności związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony oraz  współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  4. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem i wykonywaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
  5. prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej tj. szkolenie, przygotowanie i realizacja zadań w zakresie akcji kurierskiej,
  6. prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,
  7. opracowanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji planistyczno - organizacyjnej na czas wojny,
  8. realizacja na szczeblu miasta zadań z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia  w ramach HNS sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny


w zakresie bhp:

     1.  prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.


 


Obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego:

 
1. ochrona przed klęskami żywiołowymi
2. ochrona ludności
3. ochrona przeciwpożarowa
 

Baner

Baner Budżet Obywatelski

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
kampania "Czad i Ogień. Obudź czujność"
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.