UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 24 Października 2018, Imieniny: Antoniego, Marcina, Rafała

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Działalność gospodarcza »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Wyniki konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wyniki konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wyniki konsultacji projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka:

  1. w sprawie ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka,
  2. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka:

Uchwała Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka

Przypomnienie - mija termin złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

W dniu 31 stycznia 2018 roku mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwolenia.

Zgłoszenie działalności gospodarczej

W związku z funkcjonującą Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorcy chcący zgłosić nową działalność bądź zgłosić zmiany w istniejącej już działalności mogą złożyć wniosek CEIDG-1 w dowolnie wybranym przez siebie Urzędzie Miasta-Gminy.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WWYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1286 ze zm.). Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są w ramach ustalonego przez Radę Miasta limitu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z zasadami ich usytuowania uchwalonymi przez radę.
Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego
UCHWAŁA Nr XLII/405/06
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.

Baner

Baner Budżet Obywatelski

Banery

Wybory 2018
Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.