UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 23 Października 2018, Imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Urząd Stanu Cywilnego » obsługa interesanta »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SPORZĄDZANIU NIŻEJ WYMIENIONYCH AKTÓW

AKT  URODZENIA

I. W celu sporządzenia aktu wymagane są:

   1. Dowody osobiste rodziców dziecka,

   2. Odpis skrócony aktu:

   - małżeństwa (jeżeli matka jest zamężna, a akt małżeństwa nie znajduje się w tutejszym USC),

   - małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla matki rozwiedzionej),

   - zgonu męża (dla matki owdowiałej).

II. Dla dziecka nie pochodzącego z małżeństwa wymaga się:

    1. Dowód osobisty matki dziecka.

    2. Odpis skrócony aktu urodzenia matki - gdy stan cywilny panna (jeżeli nie znajduje się on w tutejszym   USC).

III. W celu złożenia oświadczenia o uznaniu przez ojca dziecka nie pochodzącego z małżeństwa zgłasza się matka i ojciec dziecka z dowodami osobistymi.

AKT  MAŁŻEŃSTWA

I. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest zobowiązana:

   1. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności    wyłączających zawarcie małżeństwa,

   2. Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,

   3. Przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia,

   4. Przedłożyć dowód ustania małżeństwa jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim:

     a) wdowa/wdowiec - skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka,

     b) rozwiedziona/ rozwiedziony - skrócony odpis aktu małżeństwa   poprzedniego z adnotacją o rozwodzie albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód lub unieważnieniu.

II. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest zobowiązany złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz przedłożyć paszport.

U W A G A !  Osoba nie mająca ukończonych lat 18, przedstawia zezwolenie  sądu na zawarcie małżeństwa.

AKT  ZGONU

I. Zgłaszając zgon należy przedłożyć:

   1. Kartę zgonu wystawioną przez lekarza.

   2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

   3. Dowód osobisty współmałżonka zmarłego/ej/.

   4. Książeczkę wojskową zmarłego w przypadku jej posiadania.

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Wybory 2018
Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.