KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej istnieje wiele kół zainteresowań. Wszystkie koła cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Niektóre z nich mogą się poszczycić dużymi osiągnięciami.
KOŁA ZAINTERSOWAŃ
 • Koło matematyczne
 • Koło plastyczne
 • Koło taneczne
 • Koło informatyczne
 • Koło informatyczne dla klas I - III
 • Koło sportowe
 • Koło ekologiczne
 • Koło ekologiczne dla klas I - III
 • Koło historyczne
 • Koło wychowania komunikacyjnego
 • Chór szkolny

Banery

Kalendarium