Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

  • -

Gdzie płacimy za odbiór odpadów komunalnych.

Informujemy, iż opłata oparta o system dwumiesięczny za odbiór odpadów komunalnych obliczona i wykazana w deklaracji winna być płatna bez wezwania przelewem na konto Urzędu Miasta.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Po uzgodnieniu z firmą Veolia Usługi dla Środowiska S.A. prezentujemy poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Mieszkańcy Miasta,

w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm. ) Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej przypomina mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych ( domków jednorodzinnych) o konieczności wypowiedzenia umów na odbiór odpadów komunalnych.

Deklaracja do pobrania, wpisania i wydrukowania

 

 

 

Uchwała Nr XXII/168/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie:

 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym w Łodzi 2013 poz. 1117 z 27.02.2013

weszła w życie 13.03.2013 r.

Uchwała do pobrania w załączniku

Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie:

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym w Łodzi 2013 poz. 1118 z 27.02.2013

weszła w życie 13.03.2013 r.

Uchwała do pobrania w załączniku

Uchwała Nr XXII/173/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie:

określenia wymagań, jakie powienien spałeniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym w Łodzi 2013 poz. 1119 z 27.02.2013

weszła w życie 13.03.2013 r.

Uchwała do pobrania w załączniku

Uchwała Nr XXIII/180/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie:

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym w Łodzi 2013 poz. 632 z 6.02.2013

weszła w życie 20.02.2013 r.

Uchwała do pobrania w załączniku

Uchwała Nr XXIV/188/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie:

 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym w Łodzi 2013 poz. 1035 z 25.02.2013

weszła w życie 11.03.2013 r.

Uchwała do pobrania w załączniku

Uchwała Nr XXV/198/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie:

 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym w Łodzi 2013 poz. 1620 z 21.03.2013

weszła w życie 4.04.2013 r.

Uchwała do pobrania w załączniku

Uchwała Nr XXV/199/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 lutego 2013 r. w sprawie:

 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym w Łodzi 2013 poz. 1621 z 21.03.2013

weszła w życie 4.04.2013 r.

Uchwała do pobrania w załączniku

Banery

Kalendarium