Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2018 rok.

Konsultacje odbywały się poprzez udostępnienie projektu na stronie www.rawamazowiecka.pl w zakładce urząd miasta – organizacje pozarządowe i w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 9 listopada do 15 listopada 2017 r.

W wyniku konsultacji organizacje nie zgłosiły uwag do treści programu w ustalonym przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka terminie.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Dariusz Misztal

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery