Bieg - regulamin

Regulamin biegu "TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" (1 marca 2015 r. godz. 12.00, start i meta - hala sportowa OSiR Tatar w Rawie Mazowieckiej)

REGULAMIN

Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Organizatorzy: Miasto Rawa Mazowiecka i Fundacja Wolność i Demokracja

I. Cel zawodów

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944-1963 oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
 2. Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. Termin, miejsce, trasa biegu

 1. Bieg odbędzie się w dniu 1 marca w Rawie Mazowieckiej na dwóch dystansach: 1963 m i 4000 m.
 2. Start do biegu na dystansie 1963 m godz. 12:00.
 3. Start do biegu na dystansie 4000 m 20 minut po zakończeniu pierwszego biegu.
 4. Start i meta będą usytuowane przy hali sportowej Tatar – ul. Tatar 1 A (od strony lasku tatarskiego).
 5. Trasa obu biegów będzie przebiegać wzdłuż zalewu i będzie oznakowana biało-czerwonymi taśmami.

III. Zgłoszenia i uczestnictwo

 1. Rejestracja do biegu na str. internetowej www.rawamazowiecka.pl do dnia 26 lutego 2015 r. i w dniu biegu, w biurze zawodów w godz. 9:30-11:30.
 2. Biuro zawodów będzie usytuowane na hali sportowej OSiR Tatar ul. Tatar 1A.
 3. Organizatorzy nie wprowadzają limitu wieku i limitu zawodników.
 4. Pierwszych 80 zapisanych uczestników (wg kolejności zgłoszeń) otrzyma pakiety startowe, które będzie można odebrać w dniu 1 marca w godzinach pracy biura zawodów.
 5. Wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna w biurze zawodów).
 6. Podpisując deklarację uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Każdy uczestnik otrzyma nr startowy, który w czasie biegu musi mieć przymocowany do przedniej części koszulki.
 9. Uczestnicy, którzy otrzymali od organizatora koszulkę okolicznościową (w pakiecie startowym) są zobowiązani wystartować w niej w biegu.
 10. Odbiór pakietu i numeru startowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia imprezy zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych są organizatorzy.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

V. Klasyfikacja i nagrody

 1. Ze względu na charakter imprezy nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja zawodników.
 2. Pierwszych 80 uczestników biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

VI. Uwagi końcowe

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na czas trwania imprezy, ubezpieczenie uczestników, dostęp do szatni.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Kontakt email do organizatora: sport@rawamazowiecka.pl lub telefonicznie +48 519 330 617.
 4. Prawo do interpretacji i wprowadzenia ewentualnych zmian niniejszego regulaminu posiada wyłącznie organizator.

Banery

Kalendarium

Banery