Skład Rady

Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów II kadencja 2019-2023


1. Teresa Cieciorek – przewodnicząca
2. Jan Ośródka – wiceprzewodniczący
3. Anna Gębicz - sekretarz
4. Janina Dziubińska – członek
5. Barbara Furmańska – członek
6. Zofia Winiarska - członek

 

Banery

Kalendarium

Banery