Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Piątek, 15 Stycznia 2021, Imieniny: Pawła, Izydora, Dąbrówki

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Rewitalizacja miasta » Rok 2015 »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Ferie zimowe- baner

Treść strony

Raport z konsultacji społecznych LPRu

Wykonując postanowienie § 16.1 Regulaminu Konsultacji Społecznych stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr IX/59/15 z dnia 1 września 2015r. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości „Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rawa Mazowiecka, przeprowadzonych w związku z opracowaniem projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych LPRu

Rozpoczynamy dziś, 12 października, konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej. Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu dokumentu.

Z treścią Programu Rewitalizacji mogą się Państwo zapoznać, otwierając załącznik zamieszczony od dnia 14 października poniżej na stronie oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta. Program Rewitalizacji dostępny będzie w tym samym terminie również w wersji drukowanej w głównej siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, na parterze. Obecnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką charakterystyką Programu, zawartą w załączniku.

We wskazanym wyżej miejscu budynku Urzędu Miasta znajdą się też formularze konsultacji, na których można zgłaszać opinie na temat prezentowanego projektu Programu. Wypełniony formularz wrzucamy do urny. Formularz znajduje się też pod niniejszym tekstem w formie załącznika oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta. Uzupełniony formularz przesyłamy na adres email: um@rawamazowiecka.pl.

Konsultacje trwają od 12 października (spotkanie otwierające) do 16 listopada br. i w tym okresie mogą Państwo wyrazić swoje zdanie na temat projektu Programu Rewitalizacji. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

  • autor: WRGPiIE

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy. Stanowi ono kolejny etap prac nad tym ważnym dokumentem. W poniedziałek, 12 października poznamy najistotniejsze części projektu Programu Rewitalizacji wraz z wynikami ankiet, które do 28 września składały zainteresowane udziałem w procesie rewitalizacji podmioty.

Opinię oraz uwagi na temat przedstawionego projektu Programu będzie można zgłaszać aż do dnia 16 listopada przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego od dnia 12 października na tej stronie i w BIP-ie oraz w formie wydrukowanej – w siedzibie Urzędu Miasta.

Liczymy na Państwa obecność 12 października, o godz. 17:00 w sali widowiskowej (duża sala) Miejskiego Domu Kultury.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem poniżej, zawierającym zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i wzór formularza konsultacji.

  • autor: WRGPiIE

Spotkanie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal wraz z ekspertami Aleksandrą Jadach Sepioło i Stanisławem Bochyńskim, dziękują wszystkim, którzy przybyli w miniony czwartek na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji. Prezentacja założeń i głównych tez Programu wywołała zainteresowanie i żywą dyskusję wśród obecnych osób. Tematy najczęściej podnoszone przez uczestników spotkania odnosiły się do zakresu i obszaru rewitalizacji, źródeł i możliwości finansowania poszczególnych projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez ekspertów, przedstawioną na czwartkowym spotkaniu.

Ankieta dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie nt. potrzeb w zakresie poprawy jakości życia w mieście. Badanie jest przeprowadzane w związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025", który stanowi podstawowy instrument zintegrowanego podejścia do spraw rewitalizacji w mieście.

Głównym celem rewitalizacji jest przezwyciężenie negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonym obszarze w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Dzięki wspólnemu działaniu możliwa będzie poprawa jakości życia i pracy w mieście.

Jakie projekty/pomysły można zgłaszać?

Zgłaszać można typowe projekty remontowo-budowlane, projekty społeczne lub gospodarcze, a także pomysły na zagospodarowanie wolnych przestrzeni, na działania społeczne lub kulturalne. Warunkiem koniecznym jest, aby projekt przyczyniał się do odnowy wyznaczonego obszaru i – tym samym – miasta.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO projektu, np. miejsca, którego zagospodarowanie ma ulec zmianie, nieruchomości, która wymaga odnowy, działania służącego rozwiązaniu powszechnego problemu społecznego, rozwiązania barier dla rozwoju przedsiębiorstw itp. W razie potrzeby ten sam podmiot (np. organizacja, przedsiębiorca itp.) może złożyć więcej niż jedną propozycję, wypełniając ankietę więcej niż 1 raz.

UWAGA!  Ankieta służy zbieraniu informacji na potrzeby opracowania analizy do oceny sytuacji w poszczególnych obszarach miasta i zaproponowania głównych kierunków działań naprawczych. Jej wyniki będą wykorzystane do przygotowania projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”, który będzie szczegółowo omówiony w trakcie konsultacji społecznych. Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza, ponieważ przekazane przez Państwa informacje mają dla nas duże znaczenie w określaniu wszystkich uczestników rewitalizacji Rawy Mazowieckiej.

Fakt złożenia ankiety nie oznacza automatycznego uwzględnienia proponowanego projektu w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”.

Kto może zgłaszać projekty?

Zgłaszającymi mogą być obok instytucji samorządowych m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, instytucje intergracji i aktywizacji społecznej. W imieniu tych podmiotów mogą występować osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Jak można zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych?

Kliknij w link: "Formularz kwestionariusza ankiety" i wypełnij ankietę on-line  

lub

Wypełnij interaktywny formularz ankiety, zapisz go i wyślij na adres um@rawamazowiecka.pl wpisując w temacie/tytule maila „ankieta LPR”

lub

Wypełnij oraz wrzuć do urny ankietę w wersji papierowej dostępną w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5 (hol główny na parterze budynku).
Ankietę można składać do dnia 28 września 2015 r.

 


 

  • -
    Plakat: POROZMAWIAJMY O REWITALIZACJI RAWY - spotkanie otwarte

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.