UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Czwartek, 19 Września 2019, Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Gospodarka Odpadami » Terminy płatności oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

12,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

7,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka <-- plik do pobrania

 

Terminy opłat

Opłata wskazana w deklaracji za gospodarowanie opłatami komunalnymi (dekalracja do pobrania) winna być wnoszona bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące z dołu w nastepujących terminach: 

 1. za styczeń i luty - do końca lutego danego roku;
 2. za marzec i kwiecień - do końca kwietnia danego roku;
 3. za maj i czerwiec - do końca czerwca danego roku;
 4. za lipiec i sierpień - do końca sierpnia danego roku;
 5. za wrzesień i październik - do końca października danego roku;
 6. za listopad i grudzień - do końca grudnia danego roku.

 

UCHWAŁA NR XII/88/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka <-- plik do pobrania

 

UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <-- plik do pobrania

 

Opłątę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić:

 1. w Kasie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach:
 • poniedziałek, wtorek, czwartek 8.10-14.00
 • środa 8.10-15.00
 • piątek 8.10-13.00
 1. przelewem na konto 

              Bank Spółdzielczy  w Białej Rawskiej
                 Oddział  nr 1 w Rawie Mazowieckiej
                 Al. Konstytucji 3 Maja 9 a
               
 

                 Numer rachunku:

          24 9291 0001 0054 2395 2000 0010

 

Terminy składania deklaracji

 1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 2. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.