UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 15 Września 2019, Imieniny: Marii, Nikodema, Albina

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Gospodarka Odpadami » Terminy płatności oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ  MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 ZAWIADOMIENIE  O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 SIERPNIA 2019 R.

Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629,  z 2019 r., poz. 730) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 19 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa łódzkiego z 2019 r., poz. 3959).

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r.:

  • stawka opłaty w wysokości 12,50 zł. za jeden miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  • stawka opłaty w wysokości 25,00 zł. za jeden miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych wnosi się bez wezwania. Stanowi ona iloczyn nowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz danych (liczby osób) podanych w deklaracji.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

  • autor: Karolina Gawot, data: 2019-07-31

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.