Zasady postępowania z odpadami oraz segregacji odpadów

Informacja dla mieszkańców

W związku z  przypadkami zakłucia się igłami niewiadomego pochodzenia, znajdującymi się w odpadach segregowanych, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy używaniu odpadów medycznych, a szczególnie igieł i strzykawek.

Banery

Kalendarium