Stawki podatków w roku 2017

Stawki podatków w roku 2017

W 2017 roku w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych stosuję się stawki podatków obowiązujące w 2016 r.

Stawki i formularze podatku od nieruchomości

Stawki i formularze podatku od środków transportowych

Formularze od podatku rolnego

Banery

Kalendarium

Banery