UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 23 Lutego 2019, Imieniny: Izabeli, Damiana, Romany

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Strona główna »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg
2006.03.08

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4

tel. (046) 814 47 11,

fax(046) 814 48 26,(046) 814 26 28

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg:

1)  Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Mszczonowskiej na trzech odcinkach:

   a) okolice wjazdu do byłych Zakładów Mięsnych, na pow.         845,0 m2

   b) okolice skrzyżowania z trasa kolejki wąskotorowej,na pow. 1.173,0 m2

   c) okolice skrzyżowania z ul. Białą,  na pow.                          480,0 m2/>

                                                                        RAZEM: 2.500,0 m2/>

2)  Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Niepodległości od ul. Tadeusza  Kościuszki do ul. Zygmunta Zwolińskiego, na pow.                 1.830,0 m2/>

3)  Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Przemysłowej między dwoma nakładkami wykonanymi w 2004r., na pow.                           396,9 m2/>   

CPV – 45233252- 0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 15.05.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remont nawierzchni dróg” należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 24 marca 2006 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 12) w dniu  24 marca 2005 r. o godz. 10:10

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 1.000 zł.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni wszystkie warunki tego postępowania, zaoferuje najniższą cenę i udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16, tel. (046) 8143457 w. 140.

Duda Dariusz,    Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15, tel.(046) 8143457 w. 141

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rawa Mazowiecka, dn. 08.03.2006r.

 

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych Jeżowska w Rawie Mazowieckiej
2006.02.24
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych Jeżowska
2006.02.14

PRZYPOMINAMY O TERMINIE PŁATNOŚCI III RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ III RATY PODATKU ROLNEGO ZA 2006 ROK

TERMIN  PŁATNOŚCI II RATY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  UPŁYWA    15 WRZEŚNIA 2006 R.

FOTORELACJA z FERIADY 2006
2006.02.01
FOTORELACJA z zakończenia FERIADY 2006
Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej
2006.01.27

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej

     CPV -    77313000-7 – usługi utrzymania parków

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2006r. do dnia 31.12.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177). Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 16 lutego 2006r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr 5 )

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  16 lutego 2006r. o godz. 10:10 .

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 500 zł.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

Treść strony

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.