UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Maja 2019, Imieniny: Celestyna, Piotra, Iwa

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Strona główna »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

Baner Dni Rawy 2019
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg
2005.06.17

                              Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg:

      1)  ulicy Pl. Piłsudskiego na powierzchni                     609,0m2,

      2)  ulicy Sobieskiego na powierzchni                         2.100,0m2,

      3)  ulicy Tomaszowska, na powierzchni                        337,0m2,

                    T. Kościuszki, na powierzchni                            22,0m2,

                    Kardynała St.Wyszyńskiego  na powierzchni 184,0m2,

                                                                                  Razem: 543,0m2      

      4) ulicy Zwolińskiego na powierzchni                              37,50m2.

      CPV – 45233252- 0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

 

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

         Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

  Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2005 r.

  W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

   art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.

   z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

   Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

   mowa w pkt 9 siwz.

   Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remont nawierzchni dróg” należy

   złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 1 lipca 2005 r. do godz. 900 

   w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 5, I p. pokój nr 2)

   Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10)

   w dniu  1 lipca 2005 r. o godz. 905

   Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

   Wadium: 1.000 zł.

    Kryteria oceny ofert:

    Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać każdy

    Wykonawca, w tym:

-         oferowana cena –  90 pkt.,

           -     okres gwarancji – 10 pkt.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

         Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna   się  wraz  z  upływem terminu składania ofert.

2005.06.16
Konkurs na organizację obozów sportowych
2005.06.13
Rawianie znowu wzięli wszystko
Msza Święta w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.
2005.04.05
W środę, 6 kwietnia o godz. 16.00, na placu przed kościołem p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.
Droga Krzyżowa ulicami miasta
1970.01.01
Droga Krzyżowa ulicami miasta

Treść strony

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.