UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 7 Lipca 2020, Imieniny: Benedykta, Cyryla, Estery

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Strona główna »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

Nabór rachmistrz spis rolny
2005.09.02
Akcja „Skrzynia Czasu” zakończona Akcja „Skrzynia Czasu” 2005 – 2105 dobiegła końca. W ubiegłą sobotę, 27 sierpnia, podczas obchodów Dni Rawy Mazowieckiej, Skrzynia Czasu została uroczyście zakopana przed Miejskim Domem Kultury.
2005.08.18
Wyślij list BALONEM!

W tym roku mamy niepowtarzalną okazję przesłania pozdrowień za pośrednictwem Poczty Balonowej.
Konkurs ofert na organizację obozów sportowych
2005.07.21
Wyniki konkursu ofert na organizację obozów sportowych
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg
2005.06.17

                              Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg:

      1)  ulicy Pl. Piłsudskiego na powierzchni                     609,0m2,

      2)  ulicy Sobieskiego na powierzchni                         2.100,0m2,

      3)  ulicy Tomaszowska, na powierzchni                        337,0m2,

                    T. Kościuszki, na powierzchni                            22,0m2,

                    Kardynała St.Wyszyńskiego  na powierzchni 184,0m2,

                                                                                  Razem: 543,0m2      

      4) ulicy Zwolińskiego na powierzchni                              37,50m2.

      CPV – 45233252- 0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

 

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

         Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

  Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2005 r.

  W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

   art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.

   z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

   Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

   mowa w pkt 9 siwz.

   Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remont nawierzchni dróg” należy

   złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 1 lipca 2005 r. do godz. 900 

   w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 5, I p. pokój nr 2)

   Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10)

   w dniu  1 lipca 2005 r. o godz. 905

   Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

   Wadium: 1.000 zł.

    Kryteria oceny ofert:

    Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać każdy

    Wykonawca, w tym:

-         oferowana cena –  90 pkt.,

           -     okres gwarancji – 10 pkt.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

         Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna   się  wraz  z  upływem terminu składania ofert.

2005.06.16
Konkurs na organizację obozów sportowych

Treść strony

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.