Nabór do szkół i przedszkoli

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

1 marca 2022 r. ruszy nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez stronę Portalu Edukacyjnego Miasta Rawa Mazowiecka, na której znajdować się będzie oferta edukacyjna naszych szkół szkół i przedszkoli: Rawska Platforma Edukacyjna (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata)

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych będzie prowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem:

01.03 – 31.03 - złożenie wniosku o przyjęcie,

do 08.04 - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

11.04 - podanie do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

11.04 – 20.04 – złożenie przez rodzica kandydata oświadczenia wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej

22.04 - podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich zorganizowane są w szkołach podstawowych, dzięki czemu dzieci do nich uczęszczające mogą w przyjazny i płynny sposób zaaklimatyzować się w szkole, do której będą później zapewne uczęszczać już jako uczniowie pierwszych klas. Nauka w oddziałach „0” prowadzona jest przez wykwalifikowany personel (podobnie jak w przedszkolach jest to dwóch nauczycieli wychowawców oraz woźna oddziałowa, a w przypadku oddziałów integracyjnych zatrudniony może być również nauczyciel wspomagający) w klasach przystosowanych do wzrostu i wymagań dzieci w tym wieku.

Szkoły posiadają również zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb młodszych dzieci (dzieci są odprowadzane do łazienek przez woźną oddziałową, tak aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zwłaszcza na początku edukacji na tym poziomie).

Dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach w godzinach 7:30 – 16:30 oraz skorzystania za odpłatnością z częściowego lub pełnego wyżywienia wedle indywidualnych potrzeb.

Kandydaci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają wnioski o przyjęcie za pomocą aplikacji „Nabór do przedszkoli”. Kandydaci mogą wybrać trzy przedszkola, bądź szkoły w przypadku oddziałów „0”, przy czym pierwsza z nich jest traktowana jako placówka pierwszego wyboru (którą najbardziej byśmy chcieli wybrać dla swojego dziecka). Dwie kolejne placówki są placówkami drugiego i trzeciego wyboru jeśli w pierwszej zabraknie wolnych miejsc.

Pamiętajmy również, że po rejestracji elektronicznej wniosek musi zostać wydrukowany, podpisany i złożony wraz z odpowiednimi załącznikami, które będą miały wpływ na otrzymanie dodatkowych punktów w naborze (np. o wielodzietności rodziny kandydata, o planowanym pobycie w placówce powyżej 5h, czy zaświadczenie o pracy rodziców) do placówki, którą wybraliśmy jako pierwszą. W aplikacji naborowej oświadczenia będą publikowane w zakładce „Pliki do pobrania”, a zaświadczenia o pracy należy pobrać ze swojego zakładu pracy (w przypadku osób samozatrudnionych należy przedstawić aktualny wydruk z CEIDG lub poświadczenie rozliczania się ZUS lub urzędem skarbowym).

Kryteria naborów pozostają niezmienne od 2017 r. i są dostępne w dokumentach do pobrania lub na stronie BIP Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka dotyczące kryteriów naborów określają też dokumenty, które należy złożyć w celu udowodnienia spełniania określonego kryterium.

Kandydaci do klas I szkół podstawowych, którzy chcą uczęszczać do szkół zgodnie ze swoim obwodem zamieszkania składają wyłącznie „Zgłoszenie ucznia obwodowego” i nie ma tu potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Natomiast wniosek o przyjęcie do klasy I należy złożyć w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa. Tu również pamiętajmy o załącznikach wpływających na otrzymanie dodatkowych punktów.

W sprawie oferty edukacyjnej oraz innych pytań dotyczących rekrutacji można kontaktować się z dyrektorami rawskich placówek oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 19: tel. 46 814 35 32, email: sp1rawa@pro.onet.pl
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2: tel. 46 814 22 36, email: rawska2ka@gmail.com
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. K. Wielkiego 28: tel. 46 814 05 05, email: sekr_szko4@o2.pl
 • Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” ul. Kilińskiego 2: tel. 46 814 37 32, email: miejskie_przedszkole_nr_1@wp.pl
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” ul. Zamkowa Wola 5: tel. 46 814 47 34, email: przedszkolerawa@op.pl
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” ul. Solidarności 3b: tel. 46 814 42 02, email: p3.rawamaz@op.pl

O wszelkich ewentualnych zmianach informować na bieżąco, prosimy również o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronach naborów.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Wydział Edukacji i Spraw Społecznych służy pomocą osobom, które mają problem z dostępem do Internetu lub sprzętu komputerowego lub mają inne problemy z rekrutacją (np. omyłkowo zapisały dziecko do innej placówki). W takich przypadkach prosimy o kontakt pod nr tel. 46 814 37 69, 781 700 536 lub pocztą elektroniczną na adres: eoswiata@miastorawa.pl

 

drukuj (Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023)

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31

Dokumenty do pobrania

 • Zarządzenie ws. terminów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (PDF)
  Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2022/2023 - plik pdf/OCR
  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31
 • Zarządzenie ws. terminów naboru do klas I (PDF)
  Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 stycznia 2022 r. sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2022/2023 - plik pdf/OCR
  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31
 • Uchwała ws. kryteriów naborów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (PDF)
  Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka - plik pdf/OCR
  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31
 • Uchwała ws. kryteriów naborów do klas I SP (PDF)
  Uchwała nr XXVII/195/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka - plik pdf/OCR
  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-01-31

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery