Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Ankieta internetowa

Pierwszą formą konsultacji była ankieta internetowa, która miała na celu zdiagnozowanie potrzeb przestrzennych mieszkańców, dotyczących m.in. określenia charakteru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wysokość zabudowy, ilość kondygnacji, wielkość działki budowlanej, wielkość powierzchni biologicznie czynnej) oraz określania rodzaju usług w zabudowie usługowej i w zabudowie mieszkaniowej.

Ankieta internetowa została przeprowadzona w okresie od dnia 10 maja do dnia 31 maja 2018 r.

Ankietę można było wypełniać przy pomocy komputera z dostępem do Internetu klikając w: https://goo.gl/forms/CDl1rDnOPfgUx4Ix2 lub w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka (w pokoju nr 8, w godzinach pracy Urzędu).

Dodatkowo, w dniach: 15 maja i 22 maja 2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00 w Aquarium Centrum Fit Rawa do wypełnienia ankiety zachęcali pracownicy Wydziału Gospodarki Terenami.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem podsumowującym badanie ankietowe:

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery