Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Otwarte spotkanie warsztatowe

Wczoraj o godzinie 17:00 w Hali Sportowej "Tatar" odbyło się otwarte spotkanie warsztatowe z mieszkańcami, stanowiące ostatni etap konsultacji społecznych założeń do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 7, w ramach realizowanego projektu pn. "Przestrzeń dla partycypacji".

Spotkanie miało na celu przedstawienie wyników przeprowadzonej ankiety konsultacyjnej, która była dostępna od 10 do 31 maja oraz dwóch otwartych spotkań w terenie, które odbyły się w dniach 23 i 28 maja. Mieszkańcy zostali zapoznani również ze wstępną koncepcją założeń do projektu miejscowego planu, która powstała jako wynik rozpoznania wniosków mieszkańców i przeprowadzonych dwóch etapów konsultacji. Mieszkańcy brali czynny udział w dyskusji, zadawali pytania i wnosili swoje uwagi do wstępnie przedstawionych rozwiązań. Na zakończenie uczestnicy dyskusji zostali poinformowali o dalszym przebiegu procedury tworzenia miejscowego planu i możliwości aktywnego uczestniczenia w tym procesie.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach i zapraszamy do zapoznania się z projektem planu na etapie jego wyłożenia.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych założeń do planu miejscowego dla obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka mogą się Państwo dowiedzieć w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój  nr 19, tel. (46) 814-43-05).  

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Życzenia