Podstrony strony Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Projekt JEREMIE 2

W ramach projektu JEREMIE 2 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła dwa fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe- Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa oraz Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne- Pożyczka Inwestycyjna.

Wsparcie w ramach projektu może być przeznaczone na finansowanie kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw oraz na realizację nowych projektów, przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

http://larr.pl/jeremie2/

L2pRI4KVLMUAAAAASUVORK5CYIIA

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne -Pożyczka Inwestycyjna oraz Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe -Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa zostały utworzone ze:
– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,
– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 

 

  • autor: Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-01-04

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery