Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Zwyciężyła koncepcja architektów z Gdańska

ARKON Atelier z Gdańska okazał się zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla centrum Rawy, w związku z planowaną rewitalizacją miasta. Sąd Konkursowy docenił "całościowy i komplementarny charakter opracowania", podkreślił też trafne i umiejętne nawiązanie do historii i specyfiki Rawy. Projekt gdańskich architektów zawiera również szereg ciekawych i oryginalnych rozwiązań z zakresu małej architektury, zieleni, komunikacji, proponuje godne rozważenia pomysły na znalezienie miejsc parkingowych w centrum. Ważna informacja dla rawian: zabytkowe dęby z Pl. Piłsudskiego pozostaną na swoim miejscu.

Interesujące jest także użycie formy gry, pozwalającej odkrywać Rawę na własną rękę, przy pomocy tradycyjnej i nowoczesnej technologii. Projektanci ARKON Atelier tak definiują cel wprowadzenia gry w przestrzeń publiczną: "zachęcamy do wczucia się w klimat miasta i przejścia po nim w niekonwencjonalny sposób,  z nutką przygody, tak aby poczuć się jak mieszkaniec starej Rawy, Rawy z okresu pierwszej wzmianki o mieście z XIII wieku, kiedy osada nie miała jeszcze praw miejskich, jak mieszkaniec miasta, które miało swoich sławnych obywateli, jak mieszkaniec miasta, które posiada ciekawą tradycję."

Zachęcamy do bliższego przyjrzenia się najlepszej koncepcji zagospodarowania Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności i łączącej je ulicy Wyszyńskiego. Plansze z wizualizacjami wystawione są w holu MDKu, na I p., do dnia 10 listopada. W Święto Niepodległości będą dostępne przed kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się negocjacje z firmą ARKON Atelier co do opracowania dokumentacji projektowej, obejmującej obszar określony w konkursie. Jest to część nagrody, przewidzianej w regulaminie. Pracownia, jako laureat konkursu, otrzymała również nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł oraz kwotę 10 tys. zł za nabycie przez Miasto praw autorskich do zgłoszonego w konkursie projektu.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj dziękuje tym wszystkim, którzy skorzystali z możliwości zapoznania się ze wszystkimi nadesłanymi projektami, odbyli rozmowy z architektami - autorami zwyięskiej pracy oraz z Przewodniczącym Sądu Konkursowego.

 

 

 • autor: WRGPiIE
 • I nagroda w konkursie - ARKON Atelier z Gdańska
 • I nagroda w konkursie - ARKON Atelier z Gdańska
 • I nagroda w konkursie - ARKON Atelier z Gdańska
 • I nagroda w konkursie - ARKON Atelier z Gdańska

Rozstrzygnięcie konkursu - wystawa prac, fot. J. Koprowski

 • Rozstrzygnięcie konkursu - wystawa prac
 • Mieszkańcy oglądają wystawione prace
 • Mieszkańcy oglądają wystawione prace
 • Mieszkańcy oglądają wystawione prace
 • Rozstrzygnięcie konkursu - wystąpienie Burmistrza Miasta
 • Rozstrzygnięcie konkursu - wystąpienie przewodniczącego Sądu Konkursowego
 • Wręczenie głównej nagrody dla firmy ARKON Atelier z Gdańska
 • mgr inż. arch. Roman Wieszczek - przewodniczący Sądu Konkursowego
 • dr inż. arch. Ewa Brach z ARKON Atelier prezentuje zwycięską koncepcję
 • mgr inż. arch. Andrzej Sotkowski opowiada o małej architekturze w projekcie
 • Rozstrzygnięcie konkursu - wystawa prac
 • Rozstrzygnięcie konkursu - wystawa prac
 • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery