Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie mające na celu rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach jednostki samorządowej, a przez to o jej działaniach wpływających na nasze otoczenie. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty zadań, udzielać poparcia dla pomysłów innych autorów, a ostatecznie głosować na najciekawsze inicjatywy. W ramach budżetu można zgłaszać projekty, których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku kalendarzowego.

Banery

Kalendarium

Banery