Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Bon na Innowacje

Nowa odsłona konkursu: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje, dla MŚP planujących zakup usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii firmy oraz wdrożenie rezultatów tej usługi.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
- I runda: 28 luty – 28 marzec 2019 r.
- II runda: 29 marzec –  26 kwietnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: cop łódzkie

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:
- Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

więcej

 

  • autor: Z. Karpiński Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-01-29
  • Zmieniamy łodzkie
  • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery