Konkursy zakończone

Otwarty konkurs ofert Program ASOS 2014-2020 - Edycja 2019

Od 30 listopada można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W nowej edycji programu do wzięcia jest 40 mln złotych.
Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert dostępnym pod adresem https://asos2019.mpips.gov.pl. Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16. w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

O dofinansowanie starać mogą się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
•  Wysokość dotacji to maksymalnie 200 tys. złotych.
•  Podmioty, które starają się o dofinansowanie muszą dysponować co najmniej 10 proc. wkładem własnym.
Z tych środków będą dofinansowane projekty, które będą wpływały na poprawę jakości i poziomu życia seniorów. Program powstał z myślą o osobach, które kończą swoją aktywność zawodową.
Rządowe dofinansowanie przeznaczane jest na tworzenie oferty aktywności społecznej, pozwalającej na zagospodarowanie potencjału osób w wieku powyżej 60 lat. Priorytetem jest edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, a także partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla seniorów.
więcej: tutaj

  • Program finansowany ze środków MRPiPS

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery