Konkursy zakończone

Program "Kultura – Interwencje 2020" - trwa nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020!
Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku.

Kto może złożyć wniosek?
Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2020 są:
- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
- organizacje pozarządowe,
- koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212)),
- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 
Termin składania wniosków
Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI


Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/316903-program-kultura-interwencje-2020.html

                                                                             HUIgIBAYGfLwQRCAgICCIQEBAQRCAgIIAgAgEBAQQRCAgIIIhAQEAA+H9X6c5jywcscgAAAABJRU5ErkJggg==

Instytucja nadzorująca:

8PXMTxXoN5EVsAAAAASUVORK5CYII=

 

  • data: 2020-02-25

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery