Konkursy zakończone

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Dotacje przeznaczone są na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności. Współpraca na rzecz innowacji to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania projektu innowacyjne rozwiązania są obowiązkowo publikowane na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc otwarte zasoby edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na przykład: scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje.

Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi (potrzebują jednak podmiotu, który udzieli im osobowości prawnej),
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.


Na co można uzyskać dofinansowanie?
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.


Termin składania wniosków w roku 2020:
– 7 maja
– 1 października


We wszystkich podanych terminach wnioski składa się do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/315106-erasmus-mlodziez-akcja-2-partnerstwa-strategiczne-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wym.html

                                                                                           AXp5ujAAAAAElFTkSuQmCC

 

  • data: 2020-04-09

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery