UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 29 Września 2020, Imieniny: Michała, Rafała, Michaliny

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Biuro ds. Rewitalizacji »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

BIURO ds. REWITALIZACJI

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

 

pokój nr 9

Kierownik Biura ds. Rewitalizacji: Mariusz Szadkowski

e-mail: mariusz.szadkowski@miastorawa.pl

tel. 046 814 47 11 wewnętrzny 130

Referent: Krystyna Florczak

e-mail: krystyna.florczak@miastorawa.pl

tel.  (46) 814 - 47 – 11 wewnętrzny 130

 

Do podstawowego zakresu działania Biura ds. Rewitalizacji należy:


1) Koordynowanie realizacji programu rewitalizacji oraz jego aktualizacja, a w szczególności:


a) koordynowanie przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta i inne podmioty na obszarze objętym programem rewitalizacji,


b) monitorowanie i ewaluacja procesów i efektów programu i działań realizowanych na obszarze objętym programem rewitalizacji,


c) bieżąca współpraca z Burmistrzem, jednostkami organizacyjnymi miasta i interesariuszami  procesu rewitalizacji,


d) podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji programu rewitalizacji, publikowanie w tym zakresie informacji na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji,


e) wsparcie organizacyjne Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji,


f) pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących zadań realizowanych w ramach procesu rewitalizacji, sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,


g) przygotowywanie lub uczestnictwo w przygotowywaniu projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta w zakresie realizacji procesu rewitalizacji;


2) Weryfikacja możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta, w tym opracowywanie wniosków i niezbędnych załączników w zakresie koniecznym do złożenia o uzyskanie dofinansowania;


3) Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi miasta, w tym spółkami miejskimi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie przygotowania wniosku i pozyskania niezbędnych informacji i tworzenia wniosków na potrzeby ogłoszonych naborów o udzielenie dofinansowania;


4) Planowanie i ewidencjonowanie wydatków oraz dochodów, zaplanowanych w budżecie miasta na zadania biura, w tym jego zmian i aktualizacji;


5) Wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo energetyczne, w zakresie pełnienia funkcji energetyka gminnego.

 

 

 

 

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.