UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 23 Lutego 2019, Imieniny: Izabeli, Damiana, Romany

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Rewitalizacji Miasta »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

WYDZIAŁ REWITALIZACJI MIASTA

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

 

pokój nr 21

Naczelnik Wydziału: Mariusz Szadkowski

e-mail: mariusz.szadkowski@miastorawa.pl

tel. 046 814 47 11 wewnętrzny 124

 

pokój nr 09

Inspektor: Zbigniew Karpiński

e-mail: zbigniew.karpinski@miastorawa.pl

tel.  (46) 814 - 47 – 11 wewnętrzny 130

Referent: Krystyna Florczak

e-mail: krystyna.florczak@miastorawa.pl

tel.  (46) 814 - 47 – 11 wewnętrzny 130

 


Zadania Wydziału Organizacyjnego:

1. Koordynowanie realizacji programu rewitalizacji oraz jego aktualizacja,

2. Koordynowanie przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta i inne podmioty na obszarze objętym programem rewitalizacji,

3. Monitorowanie i ewaluacja procesów i efektów programu i działań realizowanych na obszarze objętym programem rewitalizacji,

4. Bieżąca współpraca z Burmistrzem, jednostkami organizacyjnymi Miasta i interesariuszami procesu rewitalizacji,

5. Podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji programu rewitalizacji,

6. Wsparcie w organizacji Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, w tym zwoływanie ich spotkań, organizacja posiedzeń oraz dokumentacja ich przebiegu,

7. Gromadzenie informacji dotyczących zadań realizowanych w ramach procesu rewitalizacji i sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,

8. Przygotowywanie lub uczestnictwo w przygotowywaniu projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta w zakresie realizacji procesu rewitalizacji,

9. Weryfikacja możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta, w tym opracowywanie wniosków i niezbędnych załączników w zakresie koniecznym do złożenia o uzyskanie dofinansowania,

10. Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Miasta, w tym spółkami miejskimi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie przygotowanie wniosku i pozyskania niezbędnych informacji i tworzenia wniosków na potrzeby ogłoszonych naborów o udzielenie dofinansowania,

11. Podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy o dofinansowanie wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentacji do jednostek organizacyjnych Miasta merytorycznie realizujących dane przedsięwzięcie,

12. Planowanie i ewidencjonowanie wydatków oraz dochodów, zaplanowanych w budżecie Miasta na zadania Wydziału, w tym jego zmian i aktualizacji,

13. Prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną i organizacją Wydziału,

14. Prowadzenie dokumentacji Wydziału związanej z kontrolą zarządczą i archiwalną,

15. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta.

 

 

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.