Stawki podatków w roku 2019

Stawki podatków w roku 2019

W 2019 roku w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych stosuję się stawki podatków obowiązujące w 2018 r.

Stawki i formularze podatku od nieruchomości

Stawki i formularze podatku od środków transportowych

Formularze od podatku rolnego

Banery

Kalendarium

Banery