Konkursy na dyrektorów

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej

Adres szkoły: ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

Organ prowadzący szkołę: Miasto Rawa Mazowiecka

Adres organu prowadzącego: Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).

  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2019-04-05

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery