Strategia rozwoju elektromobilności

Ankieta internetowa dotycząca elektromobilności

Ankieta internetowa stanowiła pierwszy etapu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Przeprowadzenie tego etapu konsultacji miało na celu zdiagnozowanie wstępnych problemów i potrzeb mieszkańców Rawy Mazowieckiej odnoszących się do szeroko pojętej elektromobilności. Określenie potrzeb i problemów mieszkańców odnoszących się do strefy komunikacyjnej pozwoliło na określenie kierunku, na którym koncertować będą się dalsze działania jednostki samorządu terytorialnego. Pytania oraz formularz ankiety przygotowane zostały przez Centrum Funduszy UE sp. komandytowa. Informacja o prowadzonych konsultacjach oraz formularz ankiety, umożliwiający przesyłanie odpowiedzi przez zainteresowane osoby, umieszczone zostały przez pracowników Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na stronie internetowej UM w Rawie Mazowieckiej oraz na profilu UM w Rawie Mazowieckiej na portalu społecznościowym Facebook. Ponadto w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4, możliwe było skorzystanie ze sprzętu komputerowego w celu wypełnienia ankiety i przesłania odpowiedzi. W ankiecie wzięło udział 46 osób.

Zadanie pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030” zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

 

  • data: 2020-02-28
  • Logo informujące o sfinansowaniu zadania przez NFOŚiGW

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery