Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Konsultacje pisemne - od 4 do 22 maja 2020 r.

Konsultacje pisemne odbędą się od 4 do 22 maja 2020 r. i będą polegały na zapoznaniu się z projektem planu dostępnym w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta i składaniu opinii do tego planu.

Opinie można składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Systemie Informacji Przestrzennej i przesłanie go na adres: wgt@rawamazowiecka.pl lub poprzez Platformę Konsultacji Społecznych CyfrowaDemokracja.

Konsultacje te są kolejną możliwością wyrażenia opinii, uwag i propozycji mieszkańców w zakresie przeznaczenia terenów, warunków zagospodarowania oraz kolorystyki elewacji i dachów proponowanej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, do sporządzenia którego przystąpiono uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XLIII/314/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Terenami, tel. 46 814-43-05, e-mail: wgt@rawamazowiecka.pl

Konsultacje organizowane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 listopada 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, zmienionym zarządzeniem nr 26/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery