Różne

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok

Celem programu priorytetowego, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania:  600.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 7.000 zł.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami, w tym właścicielami budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa łódzkiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nieruchomości winny znajdować się na terenach, na których w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Nabór wniosków trwa od 07.02.2022 r. do 28.02.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać w siedzibie Funduszu na obowiązujących i zatwierdzonych przez Fundusz formularzach. Przy czym, datą złożenia wniosku jest termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu.
Dofinansowanie Zadania w budynkach znajdujących się w trakcie budowy jest możliwe pod warunkiem oddania budynku do użytkowania nie później niż w terminie do 30 września 2023 roku. Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku.

Informacje pochodzą ze strony internetowej WFOŚiGW.

  • data: 2022-02-11
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery