2019

2019

Stronicowanie

 • -

  Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 (29.01.2024)

  1 marca 2024 r. ruszy nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej. Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez stronę Portalu Edukacyjnego Miasta Rawa Mazowiecka, na której znajdować się będzie oferta edukacyjna naszych szkół szkół i przedszkoli.

 • % kobiety

  Wsparcie dla przedsiębiorców – spotkanie już w lutym (26.01.2024)

  W piątek, 16 lutego przyjadą do Rawy eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W sposób syntetyczny i rzeczowy omówią dostępne formy wsparcia dla firm.

   

 • Herb Rawy Mazowieckiej

  Wykaz projektów zgłoszonych do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 (26.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 zgłoszonych zostało 17 projektów. 

 • -

  Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej (25.01.2024)

  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Rawie Mazowieckiej rozpoczyna nabór uczestników. Placówka dysponuje 20 miejscami w tym 11 w zakresie pobytu dziennego i 9 miejsc całodobowego pobytu.

 • pusta klasa

  Ogłoszenia o konkursach dla dyrektorów (24.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Niezapominajka” w Rawie Mazowieckiej.

 • % Plakat

  Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (23.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza na spotkanie informacyjne w tematyce: Pilne Terminy Zadania Organizacji Pozarządowych. Spotkanie już 29 stycznia w Jatkach Miejskich o godz. 14:00. 

 • % bałwanek

  Rawska Feriada 2024 (23.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Grażyną Dębską zapraszają na Rawską Feriadę 2024 w dniach 29.01.2024 r. - 11.02.2024 r. 

    • -

  Otwarty konkurs ofert (23.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofertna realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
   dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025. Tytuł zadania: Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

 • -

  Otwarty konkurs ofert (23.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025. Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno– konsultacyjnego.

 • Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofert (23.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025. Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery