2020

„Strategia rozwoju elektromobilności w Rawie Mazowieckiej” – konsultacje społeczne

Od 17 lutego 2020 r. prowadzone są konsultacje społeczne w związku z zadaniem polegającym na przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wprowadzono zmiany dotyczące formy i jednego z terminów konsultacji. Szczegółowe informacje zostały ujęte w zarządzeniu nr 20/2020 z 20 marca 2020 r.

Najważniejsze zmiany:
Punkt konsultacyjny będzie funkcjonował w dniach od 23 marca do 3 kwietnia w zmienionej formie, tj. w formie elektronicznej.
Przeprowadzenie otwartego spotkania konsultacyjnego jest planowane na 21 maja 2020 r.

                                                                                lByPrUBkOWmf8M2Nu2XVWfDckwH6krvZcu2nRrLh913p7lAW24s6RABNCqJYEmBBCtSTAhBCqJQEmhFAtCTAhhGpJgAkhVEsCTAihWhJgQgjVkgATQqiWBJgQQrUkwIQQqiUBJoRQLQkwIYRqSYAJIVRLAkwIoVoSYEII1ZIAE0KolgSYEEK1JMCEEKolASaEUC0JMCGEakmACSFUSwJMCKFaEmBCCNWSABNCqJYEmBBCtSTAhBCq9W8XM9bwRPpEQwAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • data: 2020-03-20

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery