ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI CENTRUM

Po zimowej przerwie ruszają prace rewitalizacyjne w centrum

Dodatnie temperatury i zmiana aury na wiosenną pozwalają na wznowienie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Zimowy okres został wykorzystany na ich zaplanowanie oraz skoordynowanie prac z wielu branż, m.in. energetycznej i gazowniczej. 

Jednym z elementów projektu jest skablowanie sieci energetycznej w centrum i zlikwidowanie istniejącej „pajęczyny”. Dzięki uzgodnieniom z przedsiębiorstwem energetycznym, w pierwszej połowie marca PGE S.A. rozpocznie swoje prace w ulicy Miłej.

Zakres i harmonogram robót na najbliższe tygodnie przedstawia się następująco:

Branża elektryczna i teletechniczna

Trwają prace przełączania odbiorców z ul. Mickiewicza do nowej infrastruktury elektroenergetycznej. Równolegle w ul. Mickiewicza budowane są światłowody. 
Na początku marca rozpocznie się układanie kabli elektroenergetycznych oraz sieci monitoringu w ul. Zamkowej. O skablowaniu sieci nN w ul. Miłej wspominaliśmy wyżej.

Branża sanitarna

Na ukończeniu są prace związane z przebudową wodociągu w ul. Zamkowej. Niebawem ekipy budowalne zabiorą się za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach: Przechodniej oraz Kopernika. Prace w ul. Kopernika prowadzone będą w dwóch etapach. 

Branża gazownicza

Zimą, dzięki wspólnej pracy Miasta Rawa Mazowiecka i zakładu gazowniczego ze Skierniewic, uzyskano pozytywną decyzję konserwatora zabytków dotyczącą budowy gazociągu w ulicy Mickiewicza. Dzięki temu gazownia przystąpi do realizacji tej inwestycji w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

Branża drogowa

W ulicach: Krakowska, Miła i częściowo Mickiewicza wykonano już dużą część prac ziemnych, ułożono krawężniki i rozpoczęto układanie asfaltu. Na najbliższy czas zaplanowano ustawianie krawężników w ul. Mickiewicza oraz korytowanie i układanie podbudowy w skrzyżowaniu ulic Mickiewicza – Miła – Reymonta. Korytowanie oraz układanie podbudowy obejmie również ulice: Zamkową, Krzywe Koło, Ks. Skorupki. Warstwy bitumiczne na tych ulicach zostaną położone pod koniec marca.

Późną wiosną, po zakończeniu robót w ulicach przylegających do głównych placów miasta, prace rozpoczną się w ścisłym centrum. Będą prowadzone etapami i podobnie jak w przypadku ulic, będą wymagały koordynacji wielu branż.

Nowe nasadzenia jesienią

W ramach dostosowywania terenów zielonych do realizowanej koncepcji, wykonano już niezbędne na tym etapie prace wycinkowe oraz uzgodniono zakres przyszłych zabiegów pielęgnacyjnych. Odbyło się to w ścisłej współpracy z dendrologiem i konserwatorem zabytków oraz pod okiem inspektora nadzoru. W jesiennych miesiącach przewidziane są nowe nasadzenia. W centrum przybędzie ponad 40 drzew: głównie klonów i grabów oraz kilkanaście krzewów. Powstaną też nowe trawniki i rabaty, a na Placu Piłsudskiego „dywan kwiatowy”.

Organizacja ruchu

W związku z szerokim zakresem prowadzonych robót, prosimy Państwa o zwracanie uwagi na znaki i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu. Dziękujemy za cierpliwość.

  • data: 2021-02-26
  • ciężki sprzęt drogowy podczas robót w ulicy Mickiewicza
  • część Pl. Piłsudskiego od ulicy Krakowskiej, ułożony chodnik, na ulicy podwójna wartswa asfaltu
  • Plac Piłsudskiego, koparka, kostka na paletach
  • roboty w ulicy Miłej przy SP nr 2
  • roboty ziemne w ulicy Ziemowita, ciężki sprzęt budowlany
  • Skrzyżowanie ulic Miłej i Mickiewicza
  • ulica Mickiewicza w trakcie robót drogowych
  • ulica Miła, miejsce pod zatokę autobusową przy SP nr 2
  • ulica Przechodnia po frezowaniu nawierzchni

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery