Program "Moja Woda"

Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez partnerów zewnętrznych

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Dofinansowane przedsięwzięcia mają doprowadzić do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Do programu kwalifikują się przedsięwzięcia zrealizowane od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym począwszy od 01.07.2020 r. Dofinansowanie w formie dotacji stanowi do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.


Informacje pochodzą ze strony NFOŚiGW Informacja o dofinansowaniu

                                                                    

 

  • data: 2020-06-30
  • Logotyp Ministerstwa Klimatu
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery