Program "Moja Woda"

Moja Woda II - nabór zakończony

W dniu 12 lipca 2021 r. zakończono drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda". Wnioski przesłane w formie papierowej lub przez e-puap, które nie zostały zamieszczone na portalu beneficjenta do 10 czerwca 2021 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja pochodzi ze strony WFOŚiGW w Łodzi.

  • data: 2021-07-21
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery