Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Projekt pn. „Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym” został zrealizowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Projekt został dofinansowany z budżetu państwa. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 98 000,00 zł. Całkowita wartość zadania to 151 044,00 zł.

Projekt zakładał poprawę bezpieczeństwa na przejściach bez sygnalizacji świetlnej na ulicach Jerozolimskiej, Warszawskiej i Słowackiego w Rawie Mazowieckiej. W tym celu na wyżej wymienionych przejściach zaplanowano wykorzystanie urządzeń zasilanych energią odnawialną. Na ulicy Jerozolimskiej i Warszawskiej zostały utworzone inteligentne przejścia dla pieszych. Przejście na ulicy Warszawskiej, które zostało doposażone ze środków Miasta,  funkcjonuje na takiej samej zasadzie jak przejście na ulicy Jerozolimskiej, natomiast przejście na ulicy Słowackiego zyskało wyniesienie. Wszystkie trzy przejścia zostały wyposażone w radarowe czujniki ruchu oraz w lampy znajdujące się nad znakami informującymi o przejściu dla pieszych, które zapalają się automatycznie, gdy pieszy chce przejść przez przejście.  Na przejściach na ulicy Warszawskiej i Jerozolimskiej dodatkowo umieszczono poprzeczne diody LED, które aktywują się wraz z lampami. Przejście na ulicy Słowackiego jest przejściem wyniesionym i dlatego wymusza na kierujących redukcję prędkości w momencie zbliżania się do niego.

W ramach działań profilaktycznych towarzyszących projektowi w szkołach i przedszkolach odbyły się spotkania poświęcone tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w których  wzięli funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej. Uczniowie rawskich szkół przygotowali inscenizacje wypadku z udziałem pieszego.

Konkurs na plakat pn. „Pieszy bezpieczny na drodze” także miał zwrócić uwagę na kwestię bezpiecznego poruszania się na przejściach dla pieszych  i był przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Zwycięska praca została wykorzystana do przygotowania plakatu poświęconego tematyce bezpieczeństwa pieszych, szczególnie na przejściach. Plakaty zostały rozwieszone w budynkach użyteczności publicznej oraz w przestrzeni publicznej.

  • data: 2019-08-26
  • Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
  • Logotyp Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Logotyp Programu Razem Bezpieczniej

Banery

Kalendarium

Banery