Zdrowie

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2021

Organizatorem konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” jest Fundacja PZU. Jego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

Wsparcie Fundacji Energa

Fundacja Energa  udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Przy czym priorytetowo są traktowane wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskim. 

Banery

Kalendarium

Banery