Zdrowie

Wsparcie Fundacji Energa

Fundacja Energa  udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Przy czym priorytetowo są traktowane wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskim. 

Kto może złożyć wniosek?
Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny  wnioski organizacji pożytku publicznego.

Termin składania wniosków
Nabór jest ciągły.
Prośby o pomoc powinny być kierowane do Fundacji Energa wyłącznie drogą pisemną  na adres mailowy Fundacji  Fundacja

Więcej informacji  na temat naboru znajduje się na stronie organizatora Informacje o naborze

  • data: 2021-02-03

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery