Kultura i Edukacja

Rozgrzewamy Polskie Serca

Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest programem grantowym dla organizacji pozarządowych. Celem Programu jest wspieranie inicjatyw pielęgnujących lokalną kulturę, tradycję i historię. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie i integrować lokalną społeczność wokół: kultury, tradycji lub pamięci historycznej.

„Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2021

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli, szkół średnich, w tym branżowych oraz specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

VII edycja programu „Placówka”

Celem programu „Placówka” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego jest wspieranie poszukiwań teatralnych oraz umożliwienie twórcom realizacji oryginalnych i eksperymentalnych projektów.

Banery

Kalendarium

Banery