Kultura i Edukacja

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Celem pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim.

Kultura – Interwencje 2021

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury ma służyć  upamiętnianiu polskiego dziedzictwa historycznego i zwiększyć obecność kultury w życiu społecznym.

4. edycja konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”

W ramach konkursu grantowego IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu. Konkurs jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, a jednocześnie częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko ma prawo do zabawy oraz podkreślenie ważnego wpływu zabawy na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce środki uzyskane ze sprzedaży kolekcji zabawek Sagoskatt przeznaczane są na granty społeczne dla organizacji zajmujących się edukacją klimatyczną dzieci i młodzieży poprzez zabawę.

Banery

Kalendarium