Kultura i Edukacja

Wspólnie dla dziedzictwa 2022

Program dotacyjny, do którego nabór ogłosił Narodowy Instytut Dziedzictwa, jest realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022. Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego.

Konkurs grantowy „Na dobry początek!”

Celem konkursu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego, jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego Projektu.

mPotęga

Organizatorem programu grantowego „mPotęga” jest Fundacja mBanku, natomiast partnerem Fundacja Dobra Sieć. Program ma zachęcić dzieci i młodzież do poznawania matematyki. Cele Programu grantowego realizowane będą przez dofinansowanie projektów edukacji matematycznej.

Dzieci Kapitana Nemo

Dzieci Kapitana Nemo to konkurs grantowy o tematyce historycznej skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Jego organizatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. Projekt ma przybliżać historie wybitnych Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki miały znaczenie dla historii świata. Może on być realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych.

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022