Sport

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu, którego organizatorem jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych i edukacyjnych w zakresie fair-play w sporcie.  

Konkurs Sportowa Natura

Konkurs organizowany przez Lasy Państwowe jest przeznaczony dla klubów sportowych. Celem konkursu jest promowanie ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody oraz edukacja leśna i przyrodnicza społeczeństwa.

Sportowo Kulturalnie Lokalnie

W ramach konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Banery

Kalendarium

Banery