Sport

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o dofinansowaniach z dziedziny sportu, jakie mogą uzyskiwać organizacje pozarządowe oraz o konkursach, w jakich mogą brać udział.

Program Prewencyjny „Dobra Drużyna PZU”

Organizatorem programu jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. „Dobra Drużyna PZU” to ogólnopolski program mający na celu m.in. ochronę zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków a także  kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw społecznych wśród nich. Program polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Banery

Kalendarium

Banery