Aktualności BK

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030”.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag i wniosków do projektu strategii. Szczegóły obwieszczenia: tutaj

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery