Aktualności BK

  • Plakat - Zaproszenie na spotkanie warsztatowe w Jatkach...

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe obszaru LGD "Kraina Rawki"

Zapraszamy mieszkańców Rawy Mazowieckiej do udziału w pracach nad stworzeniem 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝗻𝗲𝗷 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗶 𝗥𝗼𝘇𝘄𝗼𝗷𝘂 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟳! Chcemy usłyszeć Państwa opinie, propozycje projektów, pomysły i kierunki działań, które chcieliby Państwo z nami realizować oraz na jakie działania powinny zostać przeznaczone środki z nowej perspektywy finansowej UE w ramach dotacji LGD.

Aby dowiedzieć się, jak mieszkańcy definiują najpilniejsze potrzeby Miasta Rawa Mazowiecka, jaka jest ich opinia o aktualnych problemach i trudnościach, jakich efektów spodziewają się po wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, zaplanowaliśmy spotkanie warsztatowe w jatkach miejskich.

Spotkania skierowane są do mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń i fundacji, przedstawicieli organizacji nieformalnych, przedsiębiorców, osoby bezrobotne przedstawicieli i pracowników JST, przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców, aktywną młodzież i członków klubu seniora.

Zależy nam na Państwa włączeniu się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ tak szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych.

Program spotkań warsztatowych:
1. Przedstawienie charakterystyki i dotychczasowej działalności LGD „Kraina Rawki” oraz krótkie podsumowanie okresu 2014-2020
2. Przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027.
3. Analiza SWOT -Dyskusja na temat mocnych i słabych stron obszaru oraz analiza szans i zagrożeń rozwoju obszaru.
4. Dyskusja na temat potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, z uwzględnieniem zagadnień: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko lokalne i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR.
5. Przedstawienie pomysłów na działania przez mieszkańców obszaru LGD.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery