Nabór wniosków w 2023 r.

Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 r. – II nabór

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zamieszczono na stronie internetowej: https://www.rawamazowiecka.pl/3378,nabor-wnioskow-w-2023-r?tresc=30661 oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 28 lipca 2023 r.
 2. Otwarcie wniosków nastąpiło w dniu 10 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00.
 3. Do dnia 9 sierpnia (termin składania wniosków) wpłynęło 6 wniosków:
 • Wspólnota Mieszkaniowa Plac Marsz. J. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4 – data złożenia wniosku – 31 lipca 2023 r. – zadanie pn. „Remont dachu zabytkowych budynków położonych na działkach nr 276 i 277, w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4”;
 • Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 – data złożenia wniosku – 1 sierpnia 2023 r. – zadanie pn. „Remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3”;
 • Wspólnota Mieszkaniowa Plac Marsz. J. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4 – data złożenia wniosku – 2 sierpnia 2023 r. – zadanie pn. „Renowacja elewacji z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowych budynków przy Pl. Piłsudskiego 4 w Rawie Mazowieckiej, położonych na działkach nr 276 i 277”;
 • Parafia Ewangelicko – Augsburska, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 12– data złożenia wniosku – 7 sierpnia 2023 r. – zadanie pn. „Remont elewacji zewnętrznej i remont podłogi dawnego kościoła szpitalnego w Rawie Mazowieckiej”;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. J. Piłsudskiego 9 – data złożenia wniosku 8 sierpnia 2023 r. – zadanie pn. „Przywrócenie blasku i konserwacja dwóch zabytkowych kaplic”.
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. J. Piłsudskiego 9 – data złożenia wniosku 9 sierpnia 2023 r. – zadanie pn. „Odkryć na nowo ukryte skarby Kaplicy znalezienia św. Krzyża”.

 

 1. Zestawienie przeanalizowanych wniosków do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

 

 • Próg dofinansowania do 000 zł

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł wniosku

Wnioskowana kwota dotacji

1

Wspólnota Mieszkaniowa Plac Marszałka J. Piłsudskiego 4

„Remont dachu zabytkowych budynków położonych na działkach nr 276 i 277, w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka”

500.000,00 zł

2

Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

„Remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3”

370.000,00 zł

6

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

„Odkryć na nowo ukryte skarby Kaplicy znalezienia św. Krzyża”

460.969.51 zł

    

 • Próg dofinansowania do 500.000 zł

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł wniosku

Wnioskowana kwota dotacji

3

Wspólnota Mieszkaniowa Plac Marszałka J. Piłsudskiego 4

„Renowacja elewacji z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowych budynków przy Pl. Piłsudskiego 4 w Rawie Mazowieckiej, położonych na działkach nr 276 i 277”

1.274.000,00 zł

4

 

Parafia Ewangelicko – Augsburska

„Remont elewacji zewnętrznej i remont podłogi dawnego kościoła szpitalnego w Rawie Mazowieckiej”

 576.971,94 zł

5

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

„Przywrócenie blasku i konserwacja dwóch zabytkowych kaplic”

 

1.208.621,89 zł

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery